logo
BEOGRAD CENTAR - Majke Jevrosime 29, (011) 33 73 183
  • srpski
  • engleski
  • ruski
  • Srednji kurs NBS: 117.5782

Zimovanje > Srbija > ZlatarZlatar

U zapadnom delu Srbije, smeštena je jedna od naših najlepših planina – Zlatar. Nedaleko od nje može se posetiti kanjon reke Uvac, stanište belog bora i reliktne ptičije vrste na Balkanu – beloglavog supa. Ovaj prirodni rezervat, kao ekološko područje zbog interesantnosti pejzaža, bistre vode bogate ribom i mogućnosti splavarenja i foto-turizma privlači pažnju velikog broja turista.Planina Zlatar proglašena je Vazdušnom banjom, Uredbom Vlade Republike Srbije. U imenu ove planine sažeta su sva njena svojstva: mirisne livade i bistra jezera okružena omorikama i brezama, spoj mediteranske i planinske klime, prema istraživanjima najveći broj sunčanih dana u Srbiji, blagotvorni vazduh obogaćen terpentinom i ozonom, beskrajni vidici... Najviši vrh Zlatara je Golo brdo - 1627 metara nadmorske visine. Morfologija ove planine, njena klima i biljni pokrivač, odnosno autentična priroda.

Zlatar, Pešter, manastir Mileševa, manastir Banja, manastir Davidovica, crkve brvnare, Sopotnica i drugo su izvanredna turistička ponuda. Kulturno-istorijske spomenike predstavljaju: crkve - brvnare po selima, zgrada stare škole u Radonji, crkva i džamija u Novoj Varoši i drugi belezi i znamenja. Oni svedoče o životu ljudi ovog kraja kroz vekove i o prisustvu Kelta, Rimljana, Slovena i drugih naroda na ovim prostorima. Nova Varoš je nastala u 16. veku.Planina Zlatar proglašena je Vazdušnom banjom, Uredbom Vlade Republike Srbije. U imenu ove planine sažeta su sva njena svojstva: mirisne livade i bistra jezera okružena omorikama i brezama, spoj mediteranske i planinske klime, prema istraživanjima najveći broj sunčanih dana u Srbiji, blagotvorni vazduh obogaćen terpentinom i ozonom, beskrajni vidici... Najviši vrh Zlatara je Golo brdo - 1627 metara nadmorske visine. Morfologija ove planine, njena klima i biljni pokrivač, odnosno autentična priroda, svrstavaju je u red planina sa izuzetnom turističkom vrednošću, na kojoj se mogu razvijati sportsko-rekreativni, izletnički, zdravstveno-lečilišni, lovni i seoski turizam.

Klima na Zlataru pogodna je za lečenje:
   1. kardiovaskularnih bolesti
   2. poremećenog (povišenog ili sniženog) arterijskog pritiska
   3. poremećaja u funkciji perifernog arterijskog krvotoka
   4. psihosomatskih stanja kod kardiovaskularnih oboljenja
   5. povišene masti i šećera u krviPosebne pogodnosti za razvoj turizma predstavlja blizina planina Zlatibor i Tara koje su, već, među najznačajnijim turističkim destinacijama u Srbiji. Ne manje značajna je mogućnost saradnje u ovoj oblasti sa susednim opštinama (Prijepolje, Priboj i Sjenica) sa kojima Nova Varoš deli prirodna bogatstva i izuzetno kulturno nasleđe. Zlatar, Pešter, manastir Mileševa, manastir Banja, manastir Davidovica, crkve brvnare, Sopotnica i drugo su izvanredna turistička ponuda. Kulturno-istorijske spomenike predstavljaju: crkve - brvnare po selima, zgrada stare škole u Radonji, crkva i džamija u Novoj Varoši i drugi belezi i znamenja. Oni svedoče o životu ljudi ovog kraja kroz vekove i o prisustvu Kelta, Rimljana, Slovena i drugih naroda na ovim prostorima. Nova Varoš je nastala u 16. veku.

Uvačka jezera (Uvačko, Zlatarsko i Radoinjsko) nastala su na reci Uvac. Reka Uvac izvire ispod planine Ozren, a njeni hidroenergetski potencijali iskorišćeni su za izgradnju hidroelektrana, a tri jezera nastala na njenom vodotoku su pogodna za razvoj raznih vidova turizma. Površina sliva jezera je 73km². Zbog izuzetnih vrednosti vodenih površina i priobalja, Vlada Republike Srbije ovaj prostor je proglasila za Specijalni rezervat prirode Uvac (www.uvac.org.rs) da bi se očuvao i razmnožio beloglavi sup i druge značajne vrste ptica, lovne divljači i ostalog životinjskog sveta, da bi se obezbedili uslovi za ponovno naseljavanje vrsta biljaka, riba i drugih životinja koje su nestale s tog područja, da bi se sačuvala raznovrsnost flore, šumskih i ostalih biljnih zajednica, takođe, da bi se sačuvala reljefna i vodena obeležja i speleološke i druge vrednosti geonasleđa, da bi se očuvali i poboljšali prirodni činioci životne sredine, prvenstveno kvalitet voda i zemljišta, da bi se očuvala lepota i raznovrsnost predela i stvorili uslovi za održivo korišćenje i plansko uređenje zaštićenog poručja u interesu nauke, obrazovanja, kulture, rekreacije i eko turizma.Skijalište Briježđa sa četvorosednom žičarom na padinama Zlatara konačno je pušteno u rad februara 2010. Može se reći skijalište u sred grada Nove Varoši.

Staze Briježđa se nalazi na 1200 metara nadmorske visine, Doppelmayr-ova četvoroseda žičara je duga 850 metara, kapaciteta 1200 osoba na sat. Do vrha se stiže za nešto više od pet minuta.

Trenutno jedina od tri planirane staze, kojom se od releja na Cvijetnjaku do magistralnog puta i autobuske stanice spuštaju smučari, duga je 955 metara, sa visinskom razlikom od 214 metara. Gornja stanica je na nadmorskoj visini od  1.202  metra, a silazna na 990 metara.

Staza se redovno održava tabačem snega - ratrakom. Staza a se završava iznad magistrale ka moru i autobuske stanice, postavljena je skijaska signalizacija i zaštitna ograda radi bezbednosti smučara. Duž staze je postavljena rasveta za skijanje u noćnim uslovima. Duž staze je postavljen sistem veštačkog osnežavanja.

Uz Specijalni rezervat "Uvac" i vazdušnu banju Zlatar, sa skijalištm Briježđa je zaokružena turistička ponuda opštine Nova Varoš.

     Podaci o žičari:
           - Tip - četvorosed
           - Polazna stanica na 990 m/nv
           - Izlazna stanica na 1202 m/nv
           - Visinska razlika 210 m
           - Kosa dužina staze 752 m
           - Kapacitet  1189 skijaša/sat
           - Brzina 2,3 m/s

Duž gornje polovine ski staze postavljen je ski lift tipa sidro, čime je omogućeno kvalitetno skijanje i u doba kada u donjim delovima nedostaje snega ili i za skijaše početnoke kojima je strmi donji deo ski staze težak za spuštanje.

Na sredini staze se nalazi ski restoran Ognjište u blizino kojeg je i bebi skilifz na konop za decu i početnike.